Aiki Ryu Osijek, dobrodošli, welcome ….

Dobrodošli na web stranicu!  Welcome to web page !

 

Aiki Ryu Osijek je jedan od osnivača grupe koja se bavi borilačkim vještinama.
Aikido, KI Aikido, Hapkido, Tai Chi.

Dan Kolegij KI Aikido Hrvatska
Dan Kyōkai Ki Aikidō Croatia
段 気 合気道 協会

Grupu čine:
Aikido dojo Zadar – KI Aikido / Tai Chi
Aikido klub “PUT” – KI Aikido
Aiki Ryu Osijek – Aikido / KI Aikido / Hapkido

Predstavljaju je Majstori
Nenad Vertovšek – predsjednik
Vesna Vertovšek – dopredsjednik
Jozo Matišić – dopredsjednik
Krešimir Horvat – glavni tajnik